Thủ tục và hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề Điều dưỡng gồm những gì?

Em là sinh viên Cao đẳng Điều dưỡng năm cuối tại Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur, em có muốn cấp chứng chỉ hành nghề cần chuẩn bị những giấy tờ gì trong bộ hồ sơ?

Thủ tục và hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề Điều dưỡng gồm những gì?

Thủ tục và hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề Điều dưỡng gồm những gì?

Ban tư vấn tuyển sinh Cao đẳng Y Dược TPHCM – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur sẽ giải đáp và hướng dẫn thủ và hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề Điều dưỡng một cách chi tiết để giúp các bạn sinh viên có mong muốn nắm rõ.

Thủ tục và hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề Điều dưỡng

Theo quy định tại điều 18 Luật khám chữa bệnh 2009 về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghè đối với người Việt Nam cụ thể như sau:

Theo tin tức y tế mới nhất cập nhật, người muốn cấp chứng chỉ hành nghề Điều dưỡng phải có một trong các văn bằng, giấy chứng nhận sau đây phù hợp với hình thức hành nghề khám chữa bệnh như: Cao đẳng Điều dưỡng, Đại học Điều dưỡng, Trung cấp Điều dưỡng,… và bản thân người muốn cấp chứng chỉ hành nghề cần phải có thời gian thực hành nghề nghiệp là 9 tháng tại các Bệnh viện nhà nước, tư nhân được nhà nước công nhận.

Sau khi đáp ứng điều kiện trên, bạn cần chuẩn bị hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề Điều dưỡng theo quy định Điều 27 và được xét duyệt theo trình tự quy định tại điều 29 Luật khám chữa bệnh 2009.

Điều 27. Hồ sơ cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề

Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam bao gồm:

  • Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề;
  • Bản sao văn bằng hoặc giấy chứng nhận trình độ chuyên môn;
  • Văn bản xác nhận quá trình thực hành;
  • Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế cấp;
  • Phiếu lý lịch tư pháp;
  • Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) nơi cư trú hoặc xác nhận của Thủ trưởng đơn vị nơi công tác.

Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Giám đốc Sở Y tế phải cấp chứng chỉ hành nghề; trường hợp cần xác minh đối với người được đào tạo ở nước ngoài hoặc có chứng chỉ hành nghề do nước ngoài cấp thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 180 ngày; nếu không cấp chứng chỉ hành nghề thì phải trả lời bằng văn bản và nêu lý do.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Giám đốc Sở Y tế phải cấp lại chứng chỉ hành nghề; nếu không cấp lại chứng chỉ hành nghề thì phải trả lời bằng văn bản và nêu lý do.

Theo quy định Bộ trưởng Bộ Y tế thành lập Hội đồng tư vấn với sự tham gia của đại diện tổ chức xã hội – nghề nghiệp về y, hội luật gia, cơ sở đào tạo y khoa, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức xã hội về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và một số tổ chức xã hội khác để tư vấn cho Bộ trưởng Bộ Y tế trong việc cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề; đình chỉ hoạt động chuyên môn của người hành nghề; xây dựng các tiêu chuẩn công nhận nội dung, hình thức cập nhật kiến thức y khoa liên tục và điều kiện đối với các cơ sở thực hiện cập nhật kiến thức y khoa liên tục; quy định nội dung, hình thức và tổ chức kiểm tra để xác nhận bằng văn bản người biết tiếng Việt thành thạo và người đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh.

Giám đốc Sở Y tế thành lập Hội đồng tư vấn với sự tham gia của đại diện tổ chức xã hội – nghề nghiệp về y, hội luật gia, cơ sở đào tạo y khoa, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức xã hội về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và một số tổ chức xã hội khác để tư vấn cho Giám đốc Sở Y tế trong việc cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề, đình chỉ hoạt động chuyên môn của người hành nghề.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề đối với người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý.

Lệ phí cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề

Lệ phí cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề

Điều 30. Lệ phí cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề

  • Người đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề phải nộp lệ phí.
  • Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu lệ phí cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề.

Theo đó, nếu như bạn mất cấp chứng chỉ hành nghề Điều dưỡng thì có đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề và nộp lệ chí theo quy định của Luật đề ra.

Với người học Cao đẳng Dược muốn điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điều 13 Luật Dược 2016. Các bạn có nhu cầu có thể tham khảo tại website của Trường để biết thêm chi tiết.

Nguồn: yduocdienbien.info